Facebook  yelp

1. Cháo Lòng ( huyết, dồi, tim, gan, bao tử)

     Pork Organs Porridge     $6.00

2. Cháo Sườn Non ( sườn heo)

     Baby Pork Ribs Rice Gruel     $6.00

3. Cháo Bò Bầm (hột vịt bắc thảo +$1.50)

     Ground Beef Rice Greul     $6.00

4. Cháo Trắng Hột Vịt Muối

     Sally Duck Eggs     $6.00

5. Cháo Trắng Củ Cải Muối

     Salted White Radish     $6.00

6. Bún Riêu

     Tomato, Shrimps Paste, Meat Rice Vermicelli     $6.00

7. Bún Mộc

     Pork and Mushrooms Noodles     $6.50

8. Mì Xá Xíu

    Roast Pork Egg Noodle     $6.50

9. Hủ Tiếu

     Rice Noodle with Pork and Seafood     $6.50

10. Cơm Chiên ( Dương Châu - Tôm - Cá Mặn)

     Fried Rice ( Yangzhou - Shrimp - Salted Fish)     $7.50

11. Cơm Bò Lúc Lắc ( Bò Filê)

     Shaking Sauté Diced Beef     $9.99

12. Cơm Càri Heo

     Curry Pork Rice     $6.50

13. Cơm Càri Gà

     Curry Chicken Rice     $6.50

14. Cháo Gỏi Gà / Cháo Lòng Gà (lấy đùi +$1.00)

     Chicken Congee Porridge and Chicken Salad     $6.99

15. Cháo Gỏi Vịt

     Duck Porridge and Duck Salad     $7.99

16. Cháo Bào Ngư

     Abalone Porridge     $7.99

17. Cháo Hào

     Oyster Porridge     $7.99

18. Cháo Hải Sản ( Tôm, Mực, Sò Điệp)

     Shrimp Squid Oyster Porridge     $7.99

19. Cháo Cá

     Fish Rice Porridge     $6.50

20. Cháo Cá Tươi ( Rô Phi Sống)     Theo thời Giá

     Fresh Rice Porridge

21. Cháo Ếch Singapore

     Fresh Tilapla Porridge     $7.99

22. Bò Bí Đỏ với Cơm Trắng - Ox Tail     $11.99

------------------------------------------------------------

ĐẶC BIỆT

     1/2 Con Gà $13.99 ( Cháo và Gỏi All You Can Eat)

     1/2 Con Vịt $15.99 ( Cháo và Gỏi All You Can Eat)

     Xí Quách Only $3.00/phần

     Hột Vịt Lộn $3.00, Hột Gà Lộn $2.00